Kalite Politikamız

Sertoğlu İnşaat üstlendiği tüm projelerde; şirket stratejik hedeflerinin başarılmasını sağlamak, sunduğu ürün ve hizmetlerde kaliteyi sürdürülebilir kılmak, iş verimliliğini sağlamak, işi iyi ve doğru yapmak, işleri zamanında-bütçesinde-performansında tamamlamak, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, uluslararası kalite standartlarını karşılamak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Problemleri kararlı bir şekilde araştırmak ve raporlamak, sorunları zamanında çözmek, kalite göstergelerini kontrol etmek, kazanılan deneyimleri ve en iyi uygulamaları kurumsallaştırılmak üzere paylaşmak.

Kurumsal bilgiyi korumak ve sürdürmek, kurum kültürünü sürdürmek, Sertoğlu varlıklarına değer vermek ve onları korumak, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek.

Gereksinimler ve göstergeler konusunda müşteri ile uyumlu olmak, kalite performansı hakkında müşteri ile düzenli iletişim kurmak, müşterinin endişe ve fikirlerine hızlıca yanıt vermek ve müşteri memnuniyetini arttırmaya odaklanmak.

Kalite sorunlarını tespit eden personeli desteklemek, açık ortamı sürdürmek, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için sorumluluk almak ve süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk bazlı düşünmeyi teşvik etmek.

Maliyet veya iş programı endişesiyle kaliteden ödün vermemek, yapılan işin kalitesiyle gurur duymak ve sorumluluk almak, kalite ile ilgili endişelerini raporlama ve geri bildirim verme konularında çalışanları teşvik etmek.

Sorgulayıcı davranış sergilemek, sorunları şeffaf bir yaklaşım ile ele almak, kalite sorunlarını tespit etme ve çözme konusunda çalışanları teşvik etmek.

Problemleri kararlı bir şekilde araştırmak ve raporlamak, sorunları zamanında çözmek, kalite göstergelerini kontrol etmek, kazanılan deneyimleri ve en iyi uygulamaları kurumsallaştırılmak üzere paylaşmak.